Det lokale eltilsynDet lokale eltilsyn<p>Strøm er en farlig vare som kan føre til brann og personskader. Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapene og har som oppgave er å redusere antall skader og ulykkermed elektrisk årsak ved å jobbe for at strømmen brukes på en trygg og sikker måte hos de kundene som er tilkoblet fordelingsnettet. DLE har blant annet følgende arbeidsoppgaver:</p><ul><li>Utføre stikkprøvekontroller av elanlegg og -utstyr i nye og gamle boliger og fritidsboliger.</li><li>Utføre tilsyn med virksomheter med fokus på virksomhetenes internkontroll, herunder ettersyn med at virksomheter har gode rutiner for å forebygge brann og ulykker med elektriske årsak. I sammenheng med virksomhetstilsyn utføres det også stikkprøvekontroll av virksomhetens elanlegg.</li><li>Utføre tilsyn med elvriksomheter (elektroninstallatører) som planlegger, utfører og reparerer elanlegg. Dette innebærer også stikkprøvekontroller av de installasjonsarbeidene disse virksomhetene utfører. Virksomhetene skal ha regelmessige tilsynsbesøk fra DLE for å sikre at de har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre arbeidene på en trygg måte. </li><li>Utføre tilsyn med institusjoner og virksomheter som benytter elektromedisinsk utstyr for å sikre at utstyret brukes, kontrolleres og vedlikeholdes på en måte som ivaretar sikkerheten til både pasienter og pleiepersonell.</li><li>Utføre tilsyn med virksomheter som omsetter elektrisk utstyr for å sikre at omsetningen foregår i henhold til lover og forskrifter og at utstyret som omsettes har nødvendig sikkerhetsnivå (markedskontroll).</li><li>Bistå politiet ved brann- og ulykkesetterforskning.</li><li>Tilby informasjon og råd til nettselskapets kunder, skoleungdom og elektrobransjen om elsikkerhet og om årsaker til branner og ulykker med elektrisk årsak.</li></ul><p><a href="/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn">Les mer om Det lokale eltilsyn</a></p><p><strong></strong> </p><p><strong>F</strong><strong>or ansatte i DLE-bransjen</strong></p><p>Alle ansatte hos samarbeidspartnere til elsikkerhetsportalen.no har tilgang til fagsidene for DLE-bransjen. Her finner du nyttige hjelpemidler, informasjonsmateriell, fagforum, fagbibliotek, kurs- og aktivitetskalender og mye annet interessant. Dersom ditt nettselskap ønsker å bli samarbeidspartner med elsikkerhetsportalen og få tilgang til disse fagsidene, kan du les mer om dette <a href="/annet/se-også/Informasjon%20om%20elsikkerhetsportalen">her</a>.</p><p><a href="http://elsikkerhetsportalen.no/dle-det-lokale-eltilsyn"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Logg deg på her​</a></p><p> </p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

 

 

/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-boligerTilsyn med boliger_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/brannetterforskningBrannetterforskning_self0
/bedrift/fremmedspråklige_self0

 

 

/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon_self0
/elbransjen/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-elvirksomheter_self0
/bedrift/skoleundervisningSkoleundervisning_self0
/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/informasjons-og-påvirkningstiltakInformasjonstiltak_self0

Stange Energi Nett AS
Storgata 43
2335 Stange​