/barn-unge/se-også/Bli%20elektrikerBli elektriker!_self0

 

 

/barn-unge/Snu%20ikke%20ryggen%20til%20nudleneNudlene brenner_self0

 

 

/barn-unge/spill-vinn_self0

 

 

Skoleundervisning om elsikkerhethttp://stangeenerginett.elsikkerhetsportalen.no/barn-unge/undervisning-skole/Skoleundervisning om elsikkerhetSkoleundervisning om elsikkerhetDet lokale eltilsyn (DLE) skal hvert år gi tilbud om minst to timer gratis undervisning til mellomtrinnet og ungdomstrinnet ved alle skoler i sitt område.<p>Hvis skolen din ikke er blitt kontaktet av DLE, kan du be læreren din om å sjekke opp det. </p><p>​Det dør mange mennesker i boligbranner hvert eneste år og verdier for flere milliarder kroner går tapt. Brann er derfor et samfunnsproblem som det er viktig å gjøre noe med. Nær halvparten av alle boligbranner skyldes enten tekniske feil på elektrisk anlegg og utstyr, eller feil bruk av det. Derfor er det svært viktig å være informert om hvordan du bruker elektrisk utstyr på en riktig og forsvarlig måte. </p>Om undervisningen<p>Alle skoler som har elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet, vil normalt bli kontaktet av Det lokale eltilsyn (DLE) med tilbud om undervisning. Innholdet i undervisningsopplegget kan variere noe, og vil ofte være avhengig av klassens størrelse, og elevenes interesse og deltakelse. Følgende temaer vil imidlertid være aktuelle:</p><ul><li>Produksjon, overføring og omsetning av strøm.</li><li>Sikker og fornuftig bruk av strøm i boliger.</li><li>Brann forårsaket av strøm.</li><li>Brannvern</li><li>Strømulykker</li></ul><p>Er du lærer og ikke kjent med tilbudet, kan du ta kontakt med DLE for å finne ut hva slags undervisningstilbud de kan tilby din klasse. </p><p><a href="/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon">Kontakt Det lokale eltilsyn</a></p>Brannvettskolen<p>Brannvettskolen.no er et nettsted for skoler og barnehager, som med fordel kan benyttes i kombinasjon med undervisningstilbudet til DLE. På denne siden finnes det undervisningsopplegg som tar for seg brannvern og elsikkerhet. Det finnes også mulighet for å bestille materiell og laste ned lærerveiledninger. </p><p>Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen står bak undervisningsoppleggene på nettstedet og samkjører sentrale aktiviteter om brannvern for skoleelever og barn i barnehagen. Gruppa har som formål å utvikle og tilby gratis undervisningsmateriell for barn og unge. Gruppa består av Stiftelsen Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Gjensidige Forsikring. </p><p><a href="http://brannvettskolen.no/" target="_blank">Gå til brannvettskolen.no</a></p>

 

 

 

 


 

 

/barn-unge/Sover%20du%20trygt?Sover du trygt?_self0
/barn-unge/se-også/Grill%20muttern%20og%20fattern_self0

 

 

/barn-unge/se-også/Hva%20er%20elektrisitetHva er elektrisitet?_self0
/startsiden/Jonas%20sovner%20nå%20forutenJonas sover uten_self0

Stange Energi Nett AS
Storgata 43
2335 Stange​