Elsikkerhet på jobbenhttp://stangeenerginett.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/Elsikkerhet på jobbenElsikkerhet på jobbenDer det er elektrisitet må det tenkes sikkerhet, og arbeidsplassen vår er intet unntak!<p>Mange av oss arbeider på kontor, noen i produksjonsbedrifter eller i servicenæringer, mens andre jobber i andres hjem. På disse sidene kan du finne informasjon, tips og råd om hva du bør være på utikk etter slik at du kan hindre potensielt farlige situasjoner der du jobber.</p><p><strong><a href="/bedrift/bransjer">Elsikkerhet i uliker bransje >></a></strong></p><p>Uansett hvilken bransje du jobber i, er det viktig å ivareta elsikkerheten på arbeidsplassen. Her kan du lese mer om elsikkerhet innenfor:</p><ul><li><a href="/bedrift/bransjer/helse">Helsevesenet >></a></li><li><div><a href="/bedrift/bransjer/landbruk">Landbruk >></a></div></li><li><div><a href="/bedrift/på-jobb-i-andres-hjem/rørleggere">Rørlegger >></a></div></li></ul><a href="/bedrift/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader"><p><strong>Elulykker og strømskader >></strong></p></a><p>De fleste ulykker og strømskader rammer profesjonelle som arbeider med elektrisitet, men det hender også at andre utsettes for denne typen ulykker. Her kan du lese hva du bør gjøre når ulykken er ute!</p><p><a href="/privat/verdt-å-vite/regelverk-og-forskrifter"><strong>Regelverk og forskrifter >></strong></a></p><p>Prosjektering, utførelse, bruk og vedlikehold av elektriske anlegg og elektrisk utstyr reguleres gjennom lover, forskrifter og normer. Her finner du mer informasjon om dette!</p><p><strong><a href="/bedrift/internkontroll">Internkontroll >></a></strong></p><p>Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen blir ivaretatt. Her kan du lese om kravene til internkontroll, eller du kan finne mer konkrete veiledinger i vår "oppskrift for internkontroll" nedenfor.</p><ul><li><div><a href="/bedrift/se-også/Oppskrift%20for%20internkontroll">Oppskrift på internkontroll >></a></div></li></ul><p>Det finnes ikke én bestemt løsning på hvordan en internkontroll skal utformes. Omfanget og innholdet i internkontrollen vil variere med tanke på virksomhetenes art, risikoforhold og størrelse. Vi anbefaler at du leser veiledningen ovenfor. Nedenfor finner du en samling av de eksemplene det vises til i denne veiledningen.</p><ul><li><div><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Enkel%20risikovurdering.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Enkel risikovurdering.pdf</a></div></li><li><div><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Enkel%20risikoanalyse.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Enkel risikoanalyse.pdf</a></div></li><li><div><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Handlingsplan.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Handlingsplan.pdf</a></div></li><li><div><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Elsikkerhetsinstruks.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Elsikkerhetsinstruks.pdf</a></div></li><li><div><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Sjekkliste.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Sjekkliste.pdf</a></div></li><li><div><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Avviksmelding.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Avviksmelding.pdf</a></div></li><li><div><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/Internrevisjon.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Internrevisjon.pdf</a></div></li><li><div><a href="http://assets.elsikkerhetsportalen.no/Documents/Bedrift/HMS%20kalender.pdf" target="_blank"><img width="16" height="16" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />HMS kalender.pdf</a></div></li></ul><p>Du kan også lese mer om disse temaene, som er relatert til internkontroll:</p><ul><li><div><a href="/bedrift/internkontroll/bedriftselektriker">Bedriftselektrikeren >></a></div></li><li><div><a href="/bedrift/internkontroll/elkontroll-næring">Elkontroll av næringsbygg >></a></div></li><li><div><a href="/bedrift/internkontroll/instruert-personell">Instruert personell >></a></div></li></ul><p><a href="/bedrift/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjon"><strong>Samsvarserklæring og dokumentasjon >></strong></a></p><p>Her kan du lese hva slags dokumentasjon som kreves i forbindelse med arbeider på det elektriske anlegget på din arbeidsplass.</p><p><a href="/bedrift/verdt-å-vite/elbil"><strong>Elbil >></strong></a></p><p>Både ansatte og kunder kjører elbil. Dermed kan din bedrift også ha behov for et ladested. Her kan du lese hva dette har å si om elsikkerheten på din arbeidsplass.</p><p><a href="/bedrift/skaff-fagfolk"><strong>Finn fagfolk >></strong></a></p><p>Alt av arbeid på elektriske anlegg skal utføres av en elvirksomhet som er registert i myndighetenes sentrale register.</p><p><span></span> </p><p><span></span> </p><p><span></span> </p><p><span></span> </p>

 

 

 

 


logo.gif

 

 

Brannstatistikkhttp://stangeenerginett.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/brannstatistikk/BrannstatistikkBrannstatistikk
Det lokale eltilsynhttp://stangeenerginett.elsikkerhetsportalen.no/privat/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/Det lokale eltilsynDet lokale eltilsyn
Sikringsskapet på jobbenhttp://stangeenerginett.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/se-også/Sikringsskapet på jobbenSikringsskapet på jobben

 

 

/bedrift/på-jobb-i-andres-hjemHjemmetjenesten_self0
/bedrift/bransjerBransjer_self0
/bedrift/fremmedspråklige_self0

 

 

/bedrift/skoleundervisningSkoleundervisning_self0
/bedrift/internkontroll_self0
/bedrift/elsikkerhet-på-jobbenElsikker jobb_self0
bedrift/verdt-å-viteVerdt å vite_self0
/annet/aktuelt/Aktuelt_self0

Stange Energi Nett AS
Storgata 43
2335 Stange​